Naslovna Društvo Sutra se održava 37. sednica Skupštine Grada Niša

Sutra se održava 37. sednica Skupštine Grada Niša

0
36. sednica Skupštine Grada Niša foto: GP018

Sutra sa početkom od 9,00 sati održaće se 37. sednica Skupštine Grada Niša. Na sednici će se naći sledeći dnevni red :

1.USVAJANjE ZAPISNIKA SA 36. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA

2.PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA NIŠA

3.PREDLOG ODLUKE O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA INKLUZIJU ROMA I ROMKINjA U GRADU NIŠU ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE

4.PREDLOG ODLUKE O IZRADI GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA

5.PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE ZONE MEŠOVITE NAMENE, NA PODRUČJU SEVERNO OD BULEVARA SV. PANTELEJMONA

6.PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE U ULICI IVANA MILUTINOVIĆA NA K.P.BR. 1812/1, 1812/2, 1812/3, 1812/4, 1812/5 1812/6, 1812/7, 1812/8, 1812/9, 1812/10, 1812/11, 1812/12, 1812/13, 1812/14, 1813, 1814/1, 1814/2, 1814/3 I 1815/4 KO NIŠ – BUBANj

7.PREDLOG ODLUKE O OBEZBEĐIVANjU JAVNOG OSVETLjENjA

8.PREDLOG ODLUKE O POKRETANjU POSTUPKA OSNIVANjA SPORTSKOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

9.PREDLOG PROGRAMA SPROVOĐENjA DRUŠTVENE BRIGE ZA ZDRAVLjE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2024. GODINU

10.PREDLOG REŠENjA O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE GRADA NIŠA U JAVNU SVOJINU REPBULIKE SRBIJE, NEPOSREDNOM POGODBOM I BEZ NAKNADE, U CILjU RASPOLAGANjA OBJEKTIMA I ZEMLjIŠTEM, U VLASNIŠTVU REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE I REPUBLIKE SRBIJE, KOJE KORISTI INSTITUT ZA PREVENCIJU, LEČENjE I REHABILITACIJU REUMATSKIH I KARDIOVASKULARNIH BOLESTI „NIŠKA BANjA“ NIŠKA BANjA

11.ODBORNIČKA PITANjA I INICIJATIVE

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar
Molimo vas unesite vaše ime ovde