Naslovna Društvo GOP Niš: Javni poziv za dodelu paketa solidarne pomoći

GOP Niš: Javni poziv za dodelu paketa solidarne pomoći

0
GOP Niš
GOP Niš

Javni poziv za dodelu paketa solidarne pomoći koje obezbeđuje PIO Fond u saradnji sa Gradskom Organizacijom Penzionera Niš. Rok za podnošenje prijava je do 29.04.2024.godine

Javni poziv za prijem prijava za dodulu paketa solidarne pomoći.

– Pravo na podnošenje prijava za pakete solidarne pomoći imaju svi korisnici penzija, pod istim uslovima, bez obzira na njihovo članstvo u penzionerskoj organizaciji.

– Osnovni kriterijum za dodelu paketa solidarne pomoći je visina penzije, tj. da ne prelazi iznos najniže penzije koja iznosi 21.766,26 dinara.

– Prilikom podnošenja prijave poneti poslednji penzioni ček, kao dokaz o visini penzije. Visina penzije domaće i INO ne može biti veća od propisanogiznosa – 21.766,26 dinara.

– Rok za podnošenje prijava je do 29.04.2024.godine

– Na osnovu podnetih prijava za pakete solidarne pomoći izradiće se rang lista koja će biti istaknuta 30.04.2024. godine.

– Prilikom utvrđivanja rang liste za dodelu solidarne pomoći, prednost imaju:

1) Samohrani korisnik ili korisnik u višečlanom domaćinstvu kome je jedini izvor prihoda penzija ( koja ne prelazi najniži iznos, 21.766,26 dinara )

2) Navršene godine života korisnika – prioritet imaju korisnici penzija stariji po godinama života.

– Korisnici penzija imaju pravo prigovora na rang listu, u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli. Za odlučivanje po prigovorima na rang listu odlučivaće Savez penzionera Srbije ( SAPENS ).

GOP NIŠ 

Trg Pavla Stojkovića 12

Mejl: gopnis@gmail.com

060/3018273 i 018/589402