Naslovna Društvo 29. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA NIŠA

29. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA NIŠA

0

Gradski Portal 018 – 14.11.2018

29. sednica Skupštine Grada Niša  održaće se 14.11.2018. godine
sa početkom u 09:00 sati. Za 29. sednicu Skupštine Grada Niša predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

1. USVAJANjE ZAPISNIKA SA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA NIŠA:
1) Usvajanje zapisnika sa 27. sednice
2) Usvajanje zapisnika sa 28. sednice

2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA NIŠA ZA 2018. GODINU

3. PREDLOG PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA PODRUČJE KAMENIČKOG VISA I VIKEND NASELjA NA POTESU KAMENICA – CERJE

4. PREDLOG PRVIH IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE AERODROMA „KONSTANTIN VELIKI“ U NIŠU

5. PREDLOG PROGRAMA O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA UREĐIVANjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA I IZGRADNjE SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

6. PREDLOG PROGRAMA O IZMENAMA I DOPUNI PROGRAMA ODRŽAVANjA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLjIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

7. PREDLOG I IZMENA I DOPUNA PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2018. GODINU

8. PREDLOG ODLUKE O KONVERZIJI POTRAŽIVANjA GRADA NIŠA U UDEO GRADA NIŠA U KAPITALU PRIVREDNOG DRUŠTVA „TEHNOHEMIJA“ AD IZ BEOGRADA

9. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA NIŠA

10. PREDLOGA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSTVARIVANjU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADU NIŠU

11. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O BUDžETSKOM FONDU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA NIŠA

12. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENjE ŽIVOTNE SREDINE GRADA NIŠA

13. PREDLOG PROGRAMA O IZMENAMA PROGRAMA SPROVOĐENjA DRUŠTVENE BRIGE ZA ZDRAVLjE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2018. GODINU

14. PREDLOGA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU USTANOVE DEČIJI CENTAR NIŠ

15. PREDLOGA ODLUKE O POVEĆANjU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GORICA“ NIŠ

16. PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JKP „MEDIANA“ NIŠ ZA 2018. GODINU

17. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ ZA 2018. GODINU

18. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA RADA POZORIŠTA LUTAKA NIŠ ZA 2018. GODINU

19. PREDLOZI REŠENjA O UTVRĐIVANjU NAZIVA ULICA I PARKA U NIŠU:
1) Predlog rešenja o utvrđivanju naziva ulice u Gradskoj opštini Niška Banja, koja se nalazi na kp.br. 8805/2 KO Niška Banja;
2) Predlog rešenja o utvrđivanju naziva parka u Gradskoj opštini Niška Banja, koji se nalazi na kp.br. 2404/1, 2404/12, 2404/2 i 2404/13 KO Niška Banja;
3) Predlog rešenja o utvrđivanju naziva ulice u Gradskoj opštini Crveni Krst, koja se nalazi na kp.br. 17/1 i 17/20 KO Niš – Crveni Krst;
4) Predlog rešenja o utvrđivanju naziva ulice u Gradskoj opštini Crveni Krst, koja se nalazi na kp.br. 8506 i 8502, u delu od kp.br. 8500 do 8506 KO Trupale;

20. PREDLOZI REŠENjA O RAZREŠENjU I IZBORU ČLANA KORISNIČKOG SAVETA JAVNIH SLUŽBI:
1) Predlog rešenja o razrešenju člana Korisničkog saveta javnih službi
2) Predlog rešenja o izboru člana Korisničkog saveta javnih službi

21. ODBORNIČKA PITANjA I INICIJATIVE

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar
Molimo vas unesite vaše ime ovde