Naslovna Niš Danas se održava 38. sednica Skupštine Grada Niša

Danas se održava 38. sednica Skupštine Grada Niša

0
E-Parlament Skupština Grada Niša foto: GP018

Za 38. sednicu Skupštine Grada Niša predlažen je sledeći dnevni red :

1.USVAJANjE ZAPISNIKA SA 37. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA

2.PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA NIŠA HRISTINI ĐOKIĆ

3.PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA ANUŠKI MILIĆEVIĆ MARENOVIĆ

4.PREDLOG:
1) ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA NIŠA ZA 2024. GODINU

2) IZMENA I DOPUNA KADROVSKOG PLANA GRADSKIH UPRAVA GRADA NIŠA, KANCELARIJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRAVOBRANILAŠTVA GRADA NIŠA, KANCELARIJE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADA NIŠA, SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU ORGANA I SLUŽBI GRADA NIŠA I KABINETA GRADONAČELNIKA ZA 2024. GODINU

5.PREDLOG PRVIH IZMENA PROGRAMA UREĐIVANjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA I ODRŽAVANjA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINE

6.PREDLOG PLANA DETALjNE REGULACIJE ZONE MEŠOVITE NAMENE, NA PODRUČJU IZMEĐU ULICA VOJVODE PUTNIKA, ZMAJA OD NOĆAJA I STEVANA SREMCA

7.PREDLOG TREĆIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ – DRUGA FAZA

8.PREDLOG PLANA DETALjNE REGULACIJE ZONE MEŠOVITE NAMENE NA PODRUČJU SEVERNO OD BULEVARA SV. PANTELEJMONA

9.PREDLOG PLANA DETALjNE REGULACIJE MEŠOVITE NAMENE U ZONI REKE NIŠAVE I STAROG „VULKANA“, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA

10.PREDLOG ODLUKE O IZRADI PETIH IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA 2010-2025
PREDLOG ODLUKE O IZRADI ŠESTIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA

11.PREDLOG ODLUKE O USVAJANjU STRATEGIJE RAZVOJA URBANOG PODRUČJA GRADA NIŠA I OPŠTINA SVRLjIG, MEROŠINA I GADžIN HAN

12.PREDLOG ODLUKE O USVAJANjU PROGRAMA ZAPOŠLjAVANjA GRADA NIŠA ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA NjEGOVO SPROVOĐENjE

13.PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANjU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENjA POSTUPKA DAVANjA U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NIŠA

14.PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA KONAČNI NACRT UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA SPROVOĐENjE MERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE I SUZBIJANjA AMBROZIJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA

15.PREDLOG ODLUKE O PODIZANjU SPOMENIKA MIHAJLU IDVORSKOM PUPINU

16.PREDLOG ODLUKE O PODIZANjU SPOMEN BISTE SVETISLAVU MILOSAVLjEVIĆU TISI

17.PREDLOG ODLUKE O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O OSNIVANjU USTANOVE DEČIJI OBRAZOVNO REKREATIVNI CENTAR

18.PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANjU NAZIVA ULICA I ZASEOKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

19.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JKP „PARKING-SERVIS“- NIŠ ZA 2024. GODINU

20.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGAMA POSLOVANjA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA NIŠA ZA 2024. GODINU

21.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA „MEDIANA„ NIŠ ZA 2024. GODINU

22.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2024. GODINU APOTEKARSKE USTANOVE NIŠ

23.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU APOTEKARSKE USTANOVE NIŠ PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2023. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU PLANA RADA I FINANSIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

24.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU SPORTSKI CENTAR „ČAIR“ ZA PERIOD: 01.01.-31.12.2023. GODINE

25.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU POZORIŠTA LUTAKA NIŠ ZA 2023. GODINU

26.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU NARODNOG MUZEJA NIŠ ZA 2023. GODINU

27.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU ISTORIJSKOG ARHIVA NIŠ ZA 2023. GODINU

28.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ ZA 2023. GODINU

29.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU NIŠKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA ZA 2023. GODINU

30.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM POSLOVANjEM ZA 2023. GODINU NARODNE BIBLIOTEKE „STEVAN SREMAC“ NIŠ

31.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU NARODNOG POZORIŠTA NIŠ ZA 2023. GODINU

32.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANjU USTANOVE NIŠKI KULTURNI CENTAR ZA 2023. GODINU

33.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU CENTRA ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE ZA 2023. GODINU

34.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2023. GODINU USTANOVE SIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DECU ŽRTVE PORODIČNOG NASILjA NIŠ

35.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA PRUŽANjE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE „MARA“ NIŠ ZA 2023. GODINU I FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA O PRIHODIMA I RASHODIMA CENTRA ZA PRUŽANjE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE „MARA“ NIŠ ZA 2023

36.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O OSTVARIVANjU GODIŠNjEG PLANA RADA JAVNE PREDŠKOLSKE USTANOVE „PČELICA“ NIŠ ZA RADNU 2022/2023. GODINU

37.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU GODIŠNjEG IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2023. GODINU, CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SVETI SAVA“ NIŠ

38.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ ZA 2023. GODINU I ZAVRŠNI RAČUN SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ ZA PERIOD 01.01.-31.12.2023. GODINE

39. PREDLOG PRAVILA O ORGANIZACIJI I RADU STALNE MANIFESTACIJE INTERNACIONALNE HORSKE SVEČANOSTI

40. PREDLOG PRAVILA O ORGANIZACIJI I RADU STALNE MANIFESTACIJE INTERNACIONALNI NIŠVILLE DžEZ FESTIVAL

41. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU SAVETA MANIFESTACIJE FESTIVAL GLUMAČKIH OSTVARENjA IGRANOG FILMA “FILMSKI SUSRETI NIŠ“

42. PREDLOG REŠENjA O IZMENI REŠENjA OBRAZOVANjU SAVETA MANIFESTACIJE EVERGRIN FESTIVAL

43.IZVEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA PODSTICAJ RAZVOJA TALENTOVANIH UČENIKA I STUDENATA ZA 2023. GODINU

44.IZVEŠTAJ O RADU PRAVOBRANILAŠTVA GRADA NIŠA ZA 2023. GODINU

45. ODBORNIČKA PITANjA I INICIJATIVE

Sednica će se održati u velikoj sali Skupštine Grada Niša, Ulica Nikole Pašića 24.

#Politika 

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar
Molimo vas unesite vaše ime ovde