Naslovna Društvo Saopštenje sa sednice Gradskog odbora PUPS – SOLIDARNOST I PRAVDA Niš

Saopštenje sa sednice Gradskog odbora PUPS – SOLIDARNOST I PRAVDA Niš

0
PODELI

Dana, 10.05.2023.g održana je svečana sednica Gradskog odbora PUPS – SOLIDARNOST I PRAVDA Niš a povodom 10. maja -18 godina od osnivanja PUPS-a.

Na sednici su prisustvovali svi članovi Gradskog odbora i članovi viših organa (GlOd, Izvršni osdbor, Nadzorni odbor i Statutarna komisija).

Pre 18 godina, 10 maja 2005 godine osnovana je Partija ujedinjenih penzionera Srbije i posle samo tri godine, od 2008 godine kontinuirano participira na republičkom i lokalnom nivou u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i u javnom sektoru, već punih 15 godina.

Naš pristup u ovom periodu je bio konstruktivan i uvek pozitivan, upravo iz razloga što nam nikada nije bio cilj vlast radi vlasti, već prilika da služeći narodu i državi, našim znanjem, umećem, iskustvom i mudrošću, damo doprinos u postizanju pozitivnih rezultata a kojih je zaista bilo.

PENZIONERI

Postizanjem osnovnih načela iz programa Partije za statusni i materijalni položaj penzionera kroz obezbeđivanje uslova za sigurne i redovne penzije za koje će država biti garant isplate.

Dosledna borba za usklađivanje penzije po formuli „Tri P“ Penzije Prate Plate, uspeli smo da penzioneri više nisu u nedoumici koliko će i kada će biti povećanje penzije, već će se one usklađivati u istom procentu sa visinom povećanja plate u javnom sektoru.

Zalaganjem za donošenje Odluke o zagarantovanoj socijalnoj penziji za sve starije osobe od 65 godina želimo da svi naši stariji sugrađani kroz ta davanja imaju dostojanstveniji život u starosti, čime ćemo potvrditi naš slogan SOLIDARNOST I PRAVDA.

OSTVARIVANjEM osnovnih programskih načela za Penzionere, na Izbornoj sednici Skupštine Partije, održanoj u maju 2022. godine proširili smo naša programska načela i borbu za prava Poljoprivrednika i Proletera-radnika, za koje smo se u predhodnom periodu suštinski zalagali.

Promenom naziva Partije „Partija Ujedinjenih Penzionera, Poljoprivrednika i Proletera Srbije – PUPS-Solidarnost i pravda“ i zvanično smo se obavezali da će nam i ove dve kategorije stanovništva, pored penzionera, biti u fokusu borbe za njihov statusni i materijalni položaj.

POLjOPRIVREDNICI

Kroz višegodišnju borbu za formiranje Ministarstva za brigu o selu, izborom našeg predsednika Milana Krkobabića za Ministra za brigu o selu, uspeli smo da nametnemo Vladi i državi jedan sveobuhvatniji program za obnovu i oživljavanje sela Srbije.

Uspešnom saradnjom sa Srpskom akademijom nauke i umetnosti formiran je Nacionalni tim za preporod sela Srbije koji okuplja sve istaknute akademike i stručnjake iz svih oblasti života i rada, koji su sačinili Nacionalni program za preporod sela Srbije kojim se sagledava stanje, problemi i prioriteti za održivi razvoj sela i stvaranje adekvatnih uslova za život stanovnika koji žive na selu a oni čine preko 40% stanovništva Srbije.

Ministarstvo za brigu o selu realizacijom više projekata daje pun doprinos u poboljšanju uslova života i rada ovog dela naših sugrađana kroz PROJEKTE

– Podrška zadrugarstvu

– Dodela kuća i okućnica mladim bračnim parovima

– Obezbeđivanje prevoza za seoska područja

– Organizacija tradicionalnih kulturno-zabavnih aktivnosti kroz

miholjske susrete

– Kao i pomoći u pokretanju privrednih aktivnosti za mlade za započinjanje

sopstvenog biznisa na selu.

– U planu su i drugi projekti i programi koji će omogućiti bolji život naših sugrađana koji žive na selu

– Vodovod, kanalizacija, atarski putevi, infrastrukturni projekti, zdravstvena i socijalna zaštita i dugo.

– Zalaganje za osnivanje garantnog fonda kojimće se poljoprivrenim proizvođačima garantovati cene strateških proizvoda.

Svi ovi projekti su više nego značajni, sobzirom da se realizuju na čitavoj teritoriji Republike Srbije uključujući i Kosovo i Metohiju

PROLETERI-RADNICI

Vrednosni stav predsednika Milana Krkobabića i PUPSa „Nema viška radnika već manjak posla“ je opšte prihvaćen stav i dati zadaci menadžmentima da traže nove poslove a ne da posežu za rešenjem otpuštanje radnika.

Kolektivnim ugovorima obezbediti sva prava radnika kao i sve prinadležnosti definisane po Zakonu o radu i drugim propisima koja regulišu zaštitu prava radnika.

Za radnike u firmama stranih investitora, tražimo iste uslove rada kao za radnike u njihovoj zemlji.

Kada su u pitanju postignuti rezultati na lokalnom nivou-u Gradu Nišu, može se reći da smo već punih 15 godina deo vladajuće većine.

U poslednjem sazivu Gradske skupštine imali smo 3 odbornika i svoju Odborničku grupu, jednog člana Gradskog veća zadužena za razvoj sela, pet članova Opštinskih veća zaduženih za socijalnu zaštitu i imovinu i za komunalne delatnosti kao i veći broj članova nadzornih odbora, komisija i drugih tela u gradu i opštinama Niša

Gradski odbor PUPS-Solidarnost i pravda Niš, svojim radom i zalaganjem uspešno sprovodi programske ciljeve PUPSa kroz relativno dobru saradnju sa koalicionim partnerima.

– Osnivanje Saveta za pitanje starenja i starosti

– Otvaranje kluba/va za penzionere/starije osobe

– Učešće u izradi budžeta Grada Niša

– Borba za besplatni prevoz za penzionere

– Podrška borcima devedesetih godina

– Više projekata namenjenih starijim osobama i penzionerima

SARADNjA SA NVO U PROJEKTIMA KOJA SU ORIJENTISANI KA STARIJIM OSOBAMA

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa Gradskom organizacijom penzionera i Pokretom trećeg doba Niša unapređena je realizacija projekata koji se odnose na statusni i materijalni položaj osoba trećeg doba.

Sa Pokretom trećeg doba Niša

– Svake godine se organizuju Likovne kolonije sa više učesnika

– Povodom Milansko edikta organizovano je:

Međunarodna Likovna kolonija sa 25 učesnika iz svih bivših

Republik i Grčke i Bugarske

Organizovan je Konkurs za najbolju karikaturu na kojoj je

učestvovalo preko 25 zemalja sveta

– Organizovano je 15 Republičkih Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba

– Popis starih samačkih domaćinstva

– Obuka gerento domaćica

– Alo asistencija

– I još mnogo drugih projekata Sa GOP Niš

– Paketi podrške siromašnijim građanima

– Mini Olimpijade

– Regionalne Olimpijade

– Više Obuk na savremenim telekomunikacionim tehnologijama

– Jednodnevni i višednevni izleti širom Srbije i u zemlje iz okruženja

– Obeležavanje međunarodnog dana starih i meseca starih OKTOBAR

Sportski pokret trećeg doba

– Organizovano je više sprtskih aktivnosti sa Savezom za rekreativni sport

Svi u prirodu

Svi na sneg

Pešačenje stazama zdravlja i dr

Snaga Mladih

– Projekat: „Umrežavanje za žensko preduzetništvo“

– Obeležavanje dečje nedelje

Takođe tokom godine obeležavani su značajni praznici i datumi bitni za sve kategorije stanovništva

NAREDNI ZADACI

GRADSKOG I OPŠTINSKIH ODBORA PUPS – SOLIDARNOST I PRAVDA NIŠ

1. Unapređenje strandarda penzionera i ličnog dostojanstva,

2. Stalna pravna i politička borba u odbrani stečenih i ustavnih prava u cilju očuvanja penzija, ličnog standarda i dostojanstva penzionera i starijih osoba,

3. Dugoročna stabilnost i sigurnost u redovnom izmirivanju penzija i socijalnih davanja,

4. Dalje organizacijsko i kadrovsko jačanje PUPS-a na svim nivoima,

5. Nastavak rada na ažuriranju baze podataka i realnog utvrđivanja brojnog stanja članova PUPS-a na svim nivoima,

6. Blagovremena priprema za realizaciju planiranih aktivnosti u predizbornim i izbornim aktivnostima za unutarpartijske izbore u 2023. godini

7. Dosledno i organizovano sprovođenje akcije „jedan na jedan„ u cilju strukturnog omasovljavanja članstva sa akcentom na strukture mlađe i srednje populacije.

8. Osnivanje Mesnih odbora u svim Mesnim organizacijama tamo gde istih nije bilo i pokušajima aktiviranje klubova za odrasla i stara lica,

9. Stvaranje uslova za samostalni izlazak na narednim izborima na svim nivoima,

10. Zalaganje za sticanje prava na besplatan ili subvencionirani gradski prevoz, na lokalu,

11. Unapređenje zdravstvene zaštite penzionera i borba protiv starosne diskriminacije

12. Organizovanje pokretnih- mobilnih zdravstvenih ekipa za pružanje medecinske pomoći u ruralnim sredinama i zabačenim krajevima,

13. Pružanje redovne socijalne pomoći najugroženijih penzionera i drugih starih i invalidnih lica,

14. Zalaganje za redovnu materijalnu pomoć ugroženim penzionerima sa najnižim penzijama, kvartalno po principu 13 penzije,

15. Uspostavljanje konkretne saradnju sa Udruženjima penzionera na svim nivoima sa ciljem stvaranja povoljnih uslova za njihovu potpunu podršku političkom programu PUPS-a,

16. Stalna edukacija partijskog članstva, pogotovu iz oblasti članova i nosilaca javnih funkcija,

17. Očuvanje i poboljšanje životnog standarda penzionera i socijalno ugroženih građana.

18. Saradnja sa Udruženjima građana, organa i organizacija grada Niša.

19. Kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti penzionera i starih osoba.

20. Briga o starim i iznemoglim licima, angažovanjem mobilnih terenskih geronto-usluga,

21. Prisustvo u lokalnim medijima, kroz predstavljanje i zalaganje PUPS-a za statusni i materijalni položaj penzionera i socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

22. Stimulisanje partijskog članstva i ostalih pripadnika da se edukuju u smislu sticanja novih znanja i veština iz oblasti novih tehnologija kroz razne kurseve, i seminare,

23. Unapređenje odnosa sa koalicionim partnerima i stvaranje uslova za plodnu saradnju u predizbornoj i izbornoj kampanji kao i unapređenje odnosa u periodu posle izbora,

24. Stručna priprema za vođenje koalicionih pregovora u cilju stvaranja povoljneih uslova za realnu pregovaračku poziciju,

25. Maksimalno angažovanje u pripremi zainteresovanih građana za projekte koje realizuje Ministarstvo za brigu o selu,

26. Promocija Nacionalnog preograma za preporod sela srbije,

27. Insistirati kod nadležnih organa da se pri zapošljavanju poštuju kriterijumi stručnosti i pozitivna diskriminacija za teško zapošljive kategorije,

28. Učešće u lokalnoj vlasti u skladu sa programskim načelima i principima Partije.

SVIM ČLANOVIMA I SIMPATIZERIMA ČESTITAMO 18. GODIŠNjICU PARTIJE, PUPS – SOLIDARNOST I PRAVDA

ZA GRADSKI ODBOR PUPS SOLIDARNOST I PRAVDA

Hadži Milorad Stošić

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar
Molimo vas unesite vaše ime ovde