Naslovna Sve vesti Niš Sutra se održava 10.sednica Skupštine Grada Niša od 09:00 sati

Sutra se održava 10.sednica Skupštine Grada Niša od 09:00 sati

0
PODELI

Za 10. sednicu Skupštine Grada Niša predlažem sledeći:

D N E V N I R E D :

DONOŠENjE ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA NIŠA

USVAJANjE ZAPISNIKA SA 9. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA

PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA NIŠA

PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU PREDUZEĆA ZA REVIZIJU RADI EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA GRADA NIŠA ZA 2020. GODINU

PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE VIKEND ZONE OŠTRA ČUKA NA PUTU GABROVAC – VUKMANOVO, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA

PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANjU IZRADI STRATEGIJE KOMUNIKACIJE I PARTICIPACIJE GRADA NIŠA ZA PERIOD OD 2021-2025. GODINE

PREDLOG ODLUKE O RASPOREDU RADA I RADNOG VREMENA ZDRAVSTVENE USTANOVE APOTEKARSKA USTANOVA NIŠ

PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MANIFESTACIJAMA I PROGRAMIMA U OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRAD

PREDLOG ODLUKE O PROMENI NAZIVA ULICA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU NAZIVA ULICA I ZASEOKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

PREDLOG PROGRAMA SPROVOĐENjA DRUŠTVENE BRIGE ZA ZDRAVLjE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA NIŠKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA NARODNOG POZORIŠTA NIŠ

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA POZORIŠTA LUTAKA NIŠ

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ISTORIJSKOG ARHIVA NIŠ

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA NARODNOG MUZEJA NIŠ

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA DEČIJEG KULTURNOG CENTRA NIŠ

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA RADA GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ ZA 2021. GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA „NARODNOG UNIVERZITETA“ NIŠ ZA 2021. GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ZA 2021. GODINU REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANjU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ ZA 2021. GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021. GODINU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SVETI SAVA“ NIŠ

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN USTANOVE SIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DECU ŽRTVE PORODIČNOG NASILjA NIŠ ZA 2021. GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA ZA 2021.GODINU I FINANSIJSKI PLAN ZA 2021.GODINU CENTRA ZA PRUŽANjE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE „MARA“ NIŠ

IZVEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA PODSTICAJ RAZVOJA TALENTOVANIH UČENIKA I STUDENATA ZA 2020. GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA REŠENjE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA PODSTICAJ RAZVOJA TALENTOVANIH UČENIKA I STUDENATA

PREDLOZI REŠENjA O POSTAVLjENjU:
Vesne Krstić za zamenika Gradskog pravobranioca
Radmile Milovanović za zamenika Gradskog pravobranioca
Ljubinke Rajković za zamenika Gradskog pravobranioca
Lidije Dončić za zamenika Gradskog pravobranioca
Tatjane Blagojević za zamenika Gradskog pravobranioca

PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SVETI SAVA“ U NIŠU

PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA APOTEKARSKE USTANOVE NIŠ

PREDLOZI REŠENjA O:
RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANjU
IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANjU
IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE NIŠKI KULTURNI CENTAR

PREDLOZI REŠENjA O IMENOVANjU:
ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „KRALj PETAR I“ NIŠ
ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „IVO ANDRIĆ“ NIŠ

ODBORNIČKA PITANjA I INICIJATIVE

Sednica će se održati u sali Oficirskog doma, Ulica mladih 28a.

 

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar
Molimo vas unesite vaše ime ovde