Naslovna Društvo PSIHO CENTAR MM – Praćenje dece sa razvojnim smetnjama

PSIHO CENTAR MM – Praćenje dece sa razvojnim smetnjama

0
PODELI
Prvi centar ovog tipa za dijagnostikovanje i pracenje razvojnih odstupanja kod dece.

Tim cini: neuropsihijatar, psiholog, defektolog, logoped, surdoaudiolog, oligofrenolog, tiflolog i specijalni pedagod- defektološki saradnik.
Psiho centar MM nudi usluge preventivne, psihodijagnostičke, psihoterapijske i edukativne prirode.Uloga stručnog tima ogleda se u praćenju razvoja dece, prepoznavanju i
identifikovanju eventualnih razvojnih odstupanja, čime se omogućava pravovremena dijagnostika i prikladna rana intervencija, u periodu kada ona daje najbolje efekte.
Edukativni aspekt njihovog rada ogleda se u savetodavnom radu sa roditeljima, radionicama i treninzima za roditelje, na taj način se pruža intenzivna podrška roditeljima.Rano prepoznavanje odstupanja u razvoju je od suštinske važnosti za kasniji optimalni razvoj deteta, jer je u ranom uzrastu prisutna sposobnost brzog učenja usled progresivnog razvoja nervnog sistema. Većina neuronskih veza u mozgu gradi se u tom periodu i tada se postavlja osnova za dalje učenje. Stoga su prve godine života izuzetno važne za razvoj veština u različitim domenima razvoja
deteta i za izgradnju socijalnih odnosa, interakcije sa roditeljima, porodicom i vršnjacima.
Rana intervencija predstavlja niz neophodnih tretmana, usmerenih na porodicu i dete, koje pokazuje neki stepen odstupanja u razvoju ili pripada nekoj rizičnoj
grupi. To je rani, kontinuirani, sveobuhvatni tretman. Sa druge strane, ukoliko smetnja nije prepoznata i rana intervencija izostane, uglavnom s daljim razvojem dobija novu i složeniju dimenziju.Tim profesionalaca u Psiho centru MM pruža usluge i u prirodnom okruženju deteta,npr. kod kuće, u obrazovnoj ustanovi, vrtiću ili drugim sredinama gde dete boravi.Saradnja sa roditeljima i osobama iz detetovog okruženja, okrenutost ka porodici omogućava korišćenje njihovih snaga i uvažavanje njihovih prioriteta u realizovanju ciljeva za dete. Rad tima zasnovan je ne samo na kliničkom iskustvu praktičara, već i na upotrebi standardizovanih instrumenata i internacionalnih priručnika.
Cilj je da se svakom detetu omogući podrška u razvoju kroz primenu jedinstvenog plana za dete i porodicu, kroz timski rad profesionalaca i porodice, koji zajedno sarađuju u rešavanju problema i odlučivanju.Prilikom prvog susreta, obavlja se intervju sa roditeljima, kada oni daju podatke o dotadašnjem razvoju deteta, eventualnim teškoćama i porodičnom funkcionisanju.
U odnosu na dobijene podatke, ali i procenu psihomotornog razvoja deteta,planira se dijagnostika, obavlja savetovanje, vrši izrada individualnog plana i programa za dete i porodicu i sprovodi intervencija u kućnim uslovima, kako bi se
eventualne teškoće svele na minimum ili potpuno otklonile.
Sledeća stanja zahtevaju konsultaciju sa timom profesionalaca:
– Kašnjenje u nekoj od razvojnih oblasti (gruba i fina motorika, govor i komunikacija, saznajni razvoj, socio-emocionalni razvoj) kod dece uzrasta do 6 godina.
– Disharmonični razvoj
– Poremećaji iz spektra autizma
– Noćno i dnevno umokravanje
– Toalet trening za decu do 3. godine
– Strahovi i emocionalne smetnje
– Problemi (izazovi) u ponašanju dece uzrasta do 6 godina
– Teškoće prilikom uspavljivanja, poremećaji spavanja i noćni strah
– Selektivnost i izbirljivost u ishrani
– Teškoće u komunikaciji sa decom i razvoju igre
– Mucanje
– Tikovi
– Separacione smetnje
– Problemi pražnjenja i zadržavanja stolice (opstipacije psihogenog uzroka)
– Prkosno ponašanje i teškoće u uspostavljanju saradnje sa detetom
-Teskoce u ucenju
-Teskoce u savladavanju predskolskih i skolskih obaveza
Poremecaj govora, slabovidosti…
PSIHO CENTAR MM
Patrisa Lumumbe 26
069/1298136
018/276943

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar
Molimo vas unesite vaše ime ovde