Naslovna Društvo Danas 5. sednica Skupštine Grada Niša

Danas 5. sednica Skupštine Grada Niša

0
PODELI

U sredu 5. sednica Skupštine Grada Niša sa početkom u 9,00 sati. Za 5. sednicu Skupštine Grada Niša predlažen je sledeći :

D N E V N I R E D

1.USVAJANjE ZAPISNIKA SA 4. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA.

2.PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANjU „NARODNOG UNIVERZITETA“ NIŠ

3.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU I GODIŠNjI OBRAČUN ZA 2019. GODINU „NARODNOG UNIVERZITETA“ NIŠ

4.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANjU ZA 2019. GODINU

5.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2019. GODINU, CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SVETI SAVA“ NIŠ

6.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA DNEVNI BORAVAK DECE, OMLADINE I ODRASLIH LICA MENTALNO OMETENIH U RAZVOJU „MARA“ U NIŠU ZA 2019. GODINU I FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA O PRIHODIMA I RASHODIMA CENTRA ZA DNEVNI BORAVAK DECE, OMLADINE I ODRASLIH LICA MENTALNO OMETENIH U RAZVOJU „MARA“ U NIŠU ZA 2019. GODINU

7.PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2019. GODINU USTANOVE SIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DECU ŽRTVE PORODIČNOG NASILjA NIŠ

8.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA RADA POZORIŠTA LUTAKA NIŠ ZA 2020. GODINU

9.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JKP „GORICA“ NIŠ ZA 2020. GODINU

10.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JKP „MEDIANA“ NIŠ ZA 2020. GODINU

11.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP „OBJEDINjENA NAPLATA“ NIŠ O RASPODELI DOBITI UTVRĐENE IZVEŠTAJEM O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM PREDUZEĆA ZA 2019. GODINU

12.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP „PARKING-SERVIS“-NIŠ O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2019. GODINU

13.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA NIŠ O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2019. GODINU

14.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP „MEDIANA“ NIŠ O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2019. GODINU

15.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP „NAISSUS“ NIŠ O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2019. GODINU

16.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP “TRŽNICA“ NIŠ O NAČINU POKRIĆA DELA GUBITKA PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2019. GODINU

17.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA NIŠA O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2019. GODINU

18.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2019.GODINU

19.REDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP „GRADSKA STAMBENA AGENCIJA“ NIŠ O RASPODELI FINANSIJSKE DOBITI PO REDOVNOM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2019. GODINU

20.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE “NIŠSTAN“ NIŠ O POKRIĆU NETO GUBITKA PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU JP “NIŠSTAN“ ZA 2019. GODINU

21.ODBORNIČKA PITANjA I INICIJATIVE

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar
Molimo vas unesite vaše ime ovde