Naslovna Sve vesti Niš 32. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA NIŠA SUTRA OD 09h

32. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA NIŠA SUTRA OD 09h

206
0
PODELI

Gradski Portal 018 – 18.03.2019

32.Sednica Grada Niša održaće se 19.03.2019 sa početkom od 09:00.

Za 32. sednicu Skupštine Grada Niša predlažen je sledeći:

D N E V N I R E D

 1. USVAJANjE ZAPISNIKA SA 31. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA
 2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA NIŠA
 3. PREDLOG ODLUKE O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
 4. PREDLOG ODLUKE O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
 5. PREDLOG ODLUKE O KONVERZIJI POTRAŽIVANjA GRADA NIŠA U UDEO GRADA NIŠA U KAPITALU PRIVREDNOG DRUŠTVA „ZAŠTITNA RADIONICA“ D.O.O. IZ BEOGRADA
 6. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O PRIBAVLjANjU, RASPOLAGANjU I UPRAVLjANjU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA
 7. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MANIFESTACIJAMA I PROGRAMIMA U OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRAD
 8. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA NIŠA
 9. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVIMA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA NIŠA
 10. PREDLOG ODLUKE O POVEĆANjU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE USLUGE „TRŽNICA“ – NIŠ
 11. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STATUT O IZMENI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA NIŠA
 12. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JP „GRADSKA STAMBENA AGENCIJA“ NIŠ ZA 2019. GODINU
 13. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE “STEVAN SREMAC“ NIŠ ZA 2019. GODINU
 14. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNOG MUZEJA NIŠ ZA 2019. GODINU
 15. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE NIŠKI KULTURNI CENTAR ZA 2019. GODINU
 16. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NIŠKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA ZA 2019. GODINU
 17. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ISTORIJSKOG ARHIVA NIŠ ZA 2019.GODINU
 18. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ ZA 2019. GODINU
 19. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA NARODNOG POZORIŠTA NIŠ ZA 2019.GODINU
 20. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA POZORIŠTA LUTAKA NIŠ ZA 2019. GODINU
 21. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DEČIJEG KULTURNOG CENTRA NIŠ ZA 2019. GODINU
 22. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA ZA 2019.GODINU I FINANSIJSKI PLAN ZA 2019.GODINU CENTRA ZA DNEVNI BORAVAK DECE, OMLADINE I ODRASLIH LICA MENTALNO OMETENIH U RAZVOJU „MARA“ NIŠ
 23. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN USTANOVE „SIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DECU ŽRTVE PORODIČNOG NASILjA“ NIŠ ZA 2019. GODINU
 24. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SVETI SAVA“ NIŠ
 25. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANjU ZA 2019. GODINU
 26. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA „NARODNOG UNIVERZITETA“ NIŠ ZA 2019. GODINU
 27. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ ZA 2019.GODINU
 28. PREDLOZI REŠENjA O

1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU SPORTSKI CENTAR „ČAIR“ ZA PERIOD: 01.01–31.12.2018. GODINE

2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU SPORTSKI CENTAR „ČAIR“ ZA 2019.GODINU

 1. IZVEŠTAJ O RADU GLAVNOG URBANISTE GRADA NIŠA ZA 2018. GODINU
 2. IZVEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA PODSTICAJ RAZVOJA TALENTOVANIH UČENIKA I STUDENATA ZA 2018. GODINU
 3. PREDLOZI REŠENjA O:

1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU ZA 2018. GODINU I PLAN RADA ZA 2019. GODINE GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA NIŠA

2) IZMENAMA REŠENjA O OBRAZOVANjU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA

 1. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI FUDBALSKOM KLUBU „RADNIČKI“ NIŠ ZA UPOTREBU IMENA GRADA NIŠA NA GRBU I U NAZIVU FUDBALSKOG KLUBA „RADNIČKI“ NIŠ

ODBORNIČKA PITANjA I INICIJATIVE

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar
Molimo vas unesite vaše ime ovde