Naslovna Sve vesti Aleksinac EU finansira sa 400.000 eura multietničke opštine za jačanje socijalne kohezije

EU finansira sa 400.000 eura multietničke opštine za jačanje socijalne kohezije

557
0
PODELI

Gradski Portal 018 – 07.11.2018                                                                           Novinar – Emilija Ostijić Kaculj

Evropska unija je krajem oktobra objavila javni poziv lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva da konkurišu za  Razvojnog programa EU PRO kojim se  će podržati unapređenje socijalne kohezije u 32 programske lokalne samouprave. Za te programe izdvojena su sredstva u iznosu od  400.000 evra. Radi se o multietničkim opštinama Jablaničkog, Niškog, Pirotskog i Topličkog okruga, Babušnici, Beloj Palanci, Bojniku, Dimitrovgradu, Doljevcu, Lebanu, Leskovcu, Medveđi, Merošini i Žitorađ. .

O ovom pozivu, pod nazivom „Slažemo se“, detaljima, uslovima, načinu apliciranja i drugim pitanjima razgovatralo se danas u hotelu New City u Nišu. Na   informativnoj sesiji o javnom pozivu učestvovali su predstavnici otganizacija civilnog društva koje su i ranije konkurisale za ova sredstva.

“ Cilj informativne sesije je da se organizacije civilnog društva koje su registrovane u multietničkim kao i predstavnici ovih lokalnih samouprava upoznaju sa kriterijumima poziva i načinom prijavljivanja”, kazala je Biljana Kerić saradnica programa za socijalnu koheziju. Ona je objasnila da je ovo prvi poziv koji se odnosi na jačanje socijalne kohezije, a do sada ih je bilo šest  koji su se odnosili na druge oblasti.

“ Poziv je upućen organizacijama civilnog društva i lokalnim samoupravama koje mogu aplicirati za ovaj poziv. Poziv je usmeren na bolju integraciju nacionalnih manjina, poboljšanje položaja ranjivih i marginalizovanih grupa i unapređenje multietničke saradnje”, objasnila je Biljana Kerić saradnica programa za socijalnu koheziju.

Može se aplicirati za dve vrste projekta . Prva grupa projekata su međuopštinski koji obezbeđuju od 15 do 30 hiljada eura. Druga grupa projekata su grantovi pojedinačnih opština i vrednost je od 10 do 15 hiljada evra. Grantovi se realizuju u vremenskom intervalu od osam do 12 meseci.

Oblasti i podteme u kojima lokalne samouprave treba da prepoznaju prioritete i da ih prilagode svojim potrebama tiču se socio-ekonomskog unapređenja položaja ranjivih grupa i nacionalnih manjina.

“ Ovim pozivom se omogućava da građani i građanke ovih opština reše neke urgentne probleme koji se tiču na primer socijalne zaštite, pristup obrazovanju, zdravstvu , da pomognu ekonomskom osnaživanju najugroženijih delova stanovništva”

Ovaj program je prisutan na jugu Srbije desetak godina i do sada je bilo nekoliko poziva ovog tipa.

“Imali smo veliki broj projekata koji su realizovani u ovim opštinama i uticaji tih projekata se vidi i danas . Oni su pomogli ljudima da nađu zaposlenje , što je najbitniji faktor  i nešto što najviše znači ljudima. Različite su teme – od razvoja ruralnih oblasti , zapošljenja, prisup uslugama socijalne zaštite  i slično”, kazala je Biljana Kerić.

Ona je navela primer opštine Bujanovac i kojo je osnovana zadruga u srednjoj školi sa meovitim sastavom đaka, ali i druge primere.

Karolina Stamenković iz Babušnice predstavnik je Udruženja Lužničke rukotvorine i zadruge “Darovi Lužnice”. Na sesiju je došla da se upozna sa konkretnim pozivom jer je do sada već koristila sredstva iz programa EU PRO-a.

“ Mi sarađujemo od 2014. Godine i tada smo dobili prva sredstva za uslugu pomoć u kući za stare. Dobili smo sredstva za licenciranje naših  gerontodomaćica.  Naredne godine smo uz pomoć EU progresa licencirali za tu uslugu. Pre dve godine smo dobili sredstva za pokretanje orhanske proizvodnje i za pet plastenika , podelili ženama sa invaliditetom i ženama iz siromašnih porodica “, kaže Karolina Stamenković

Poziv je otvoren do 5. decembra 2018. godine, a 32 lokalne samouprave i njihove institucije, kao i organizacije civilnog društva registrovane u ovim opštinama i gradovima mogu da konkurišu sa projektima koji će doprineti poboljšanju društveno-ekonomskog položaja ranjivih i marginalizovanih grupa, boljoj integraciji nacionalnih manjina i unapređenju međuetničkih odnosa.

Lokalne samouprave su se do sada javljale na EU PRO pozive uglavnom radi finansiranja infrastrukturnih projekata.

“ Tu smo najveći deo sredstava iskoristili , u toku je potpisivanje ugovora. Praksa u okviru ovog programa , za jačanje socijalne kohezije i inkluzije, do sada je bila praksa da smo sva sredsva iskoristili, jer smo imali kvalitetne projekte. ”, kaže Kerić.

Osim juga Srbije ovaj program se realizuje i u drugim sredinama.

“Aktivnosti, programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona evra. Program ima za cilj da doprinese povećanju konkurentnosti mikro i malih preduzeća, poboljšanju poslovnog okruženja i unapređenju socijalne kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije”, objašnjavaju organizatori skupa.

Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Evropska unija je krajem oktobra objavila javni poziv lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva da konkurišu za  Razvojnog programa EU PRO kojim se  će podržati unapređenje socijalne kohezije u 32 programske lokalne samouprave. Za te programe izdvojena su sredstva u iznosu od  400.000 evra. Radi se o multietničkim opštinama Jablaničkog, Niškog, Pirotskog i Topličkog okruga, Babušnici, Beloj Palanci, Bojniku, Dimitrovgradu, Doljevcu, Lebanu, Leskovcu, Medveđi, Merošini i Žitorađ. .

O ovom pozivu, pod nazivom „Slažemo se“, detaljima, uslovima, načinu apliciranja i drugim pitanjima razgovatralo se danas u hotelu New City u Nišu. Na   informativnoj sesiji o javnom pozivu učestvovali su predstavnici otganizacija civilnog društva koje su i ranije konkurisale za ova sredstva.

“ Cilj informativne sesije je da se organizacije civilnog društva koje su registrovane u multietničkim kao i predstavnici ovih lokalnih samouprava upoznaju sa kriterijumima poziva i načinom prijavljivanja”, kazala je Biljana Kerić saradnica programa za socijalnu koheziju. Ona je objasnila da je ovo prvi poziv koji se odnosi na jačanje socijalne kohezije, a do sada ih je bilo šest  koji su se odnosili na druge oblasti.

“ Poziv je upućen organizacijama civilnog društva i lokalnim samoupravama koje mogu aplicirati za ovaj poziv. Poziv je usmeren na bolju integraciju nacionalnih manjina, poboljšanje položaja ranjivih i marginalizovanih grupa i unapređenje multietničke saradnje”, objasnila je Biljana Kerić saradnica programa za socijalnu koheziju.

Može se aplicirati za dve vrste projekta . Prva grupa projekata su međuopštinski koji obezbeđuju od 15 do 30 hiljada eura. Druga grupa projekata su grantovi pojedinačnih opština i vrednost je od 10 do 15 hiljada evra. Grantovi se realizuju u vremenskom intervalu od osam do 12 meseci.

Oblasti i podteme u kojima lokalne samouprave treba da prepoznaju prioritete i da ih prilagode svojim potrebama tiču se socio-ekonomskog unapređenja položaja ranjivih grupa i nacionalnih manjina.

“ Ovim pozivom se omogućava da građani i građanke ovih opština reše neke urgentne probleme koji se tiču na primer socijalne zaštite, pristup obrazovanju, zdravstvu , da pomognu ekonomskom osnaživanju najugroženijih delova stanovništva”

Ovaj program je prisutan na jugu Srbije desetak godina i do sada je bilo nekoliko poziva ovog tipa.

“Imali smo veliki broj projekata koji su realizovani u ovim opštinama i uticaji tih projekata se vidi i danas . Oni su pomogli ljudima da nađu zaposlenje , što je najbitniji faktor  i nešto što najviše znači ljudima. Različite su teme – od razvoja ruralnih oblasti , zapošljenja, prisup uslugama socijalne zaštite  i slično”, kazala je Biljana Kerić.

Ona je navela primer opštine Bujanovac i kojo je osnovana zadruga u srednjoj školi sa meovitim sastavom đaka, ali i druge primere.

Karolina Stamenković iz Babušnice predstavnik je Udruženja Lužničke rukotvorine i zadruge “Darovi Lužnice”. Na sesiju je došla da se upozna sa konkretnim pozivom jer je do sada već koristila sredstva iz programa EU PRO-a.

“ Mi sarađujemo od 2014. Godine i tada smo dobili prva sredstva za uslugu pomoć u kući za stare. Dobili smo sredstva za licenciranje naših  gerontodomaćica.  Naredne godine smo uz pomoć EU progresa licencirali za tu uslugu. Pre dve godine smo dobili sredstva za pokretanje orhanske proizvodnje i za pet plastenika , podelili ženama sa invaliditetom i ženama iz siromašnih porodica “, kaže Karolina Stamenković

Poziv je otvoren do 5. decembra 2018. godine, a 32 lokalne samouprave i njihove institucije, kao i organizacije civilnog društva registrovane u ovim opštinama i gradovima mogu da konkurišu sa projektima koji će doprineti poboljšanju društveno-ekonomskog položaja ranjivih i marginalizovanih grupa, boljoj integraciji nacionalnih manjina i unapređenju međuetničkih odnosa.

Lokalne samouprave su se do sada javljale na EU PRO pozive uglavnom radi finansiranja infrastrukturnih projekata.

“ Tu smo najveći deo sredstava iskoristili , u toku je potpisivanje ugovora. Praksa u okviru ovog programa , za jačanje socijalne kohezije i inkluzije, do sada je bila praksa da smo sva sredsva iskoristili, jer smo imali kvalitetne projekte. ”, kaže Kerić.

Osim juga Srbije ovaj program se realizuje i u drugim sredinama.

“Aktivnosti, programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona evra. Program ima za cilj da doprinese povećanju konkurentnosti mikro i malih preduzeća, poboljšanju poslovnog okruženja i unapređenju socijalne kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije”, objašnjavaju organizatori skupa.

Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Evropska unija je krajem oktobra objavila javni poziv lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva da konkurišu za  Razvojnog programa EU PRO kojim se  će podržati unapređenje socijalne kohezije u 32 programske lokalne samouprave. Za te programe izdvojena su sredstva u iznosu od  400.000 evra. Radi se o multietničkim opštinama Jablaničkog, Niškog, Pirotskog i Topličkog okruga, Babušnici, Beloj Palanci, Bojniku, Dimitrovgradu, Doljevcu, Lebanu, Leskovcu, Medveđi, Merošini i Žitorađ. .

O ovom pozivu, pod nazivom „Slažemo se“, detaljima, uslovima, načinu apliciranja i drugim pitanjima razgovatralo se danas u hotelu New City u Nišu. Na   informativnoj sesiji o javnom pozivu učestvovali su predstavnici otganizacija civilnog društva koje su i ranije konkurisale za ova sredstva.

“ Cilj informativne sesije je da se organizacije civilnog društva koje su registrovane u multietničkim kao i predstavnici ovih lokalnih samouprava upoznaju sa kriterijumima poziva i načinom prijavljivanja”, kazala je Biljana Kerić saradnica programa za socijalnu koheziju. Ona je objasnila da je ovo prvi poziv koji se odnosi na jačanje socijalne kohezije, a do sada ih je bilo šest  koji su se odnosili na druge oblasti.

“ Poziv je upućen organizacijama civilnog društva i lokalnim samoupravama koje mogu aplicirati za ovaj poziv. Poziv je usmeren na bolju integraciju nacionalnih manjina, poboljšanje položaja ranjivih i marginalizovanih grupa i unapređenje multietničke saradnje”, objasnila je Biljana Kerić saradnica programa za socijalnu koheziju.

Može se aplicirati za dve vrste projekta . Prva grupa projekata su međuopštinski koji obezbeđuju od 15 do 30 hiljada eura. Druga grupa projekata su grantovi pojedinačnih opština i vrednost je od 10 do 15 hiljada evra. Grantovi se realizuju u vremenskom intervalu od osam do 12 meseci.

Oblasti i podteme u kojima lokalne samouprave treba da prepoznaju prioritete i da ih prilagode svojim potrebama tiču se socio-ekonomskog unapređenja položaja ranjivih grupa i nacionalnih manjina.

“ Ovim pozivom se omogućava da građani i građanke ovih opština reše neke urgentne probleme koji se tiču na primer socijalne zaštite, pristup obrazovanju, zdravstvu , da pomognu ekonomskom osnaživanju najugroženijih delova stanovništva”

Ovaj program je prisutan na jugu Srbije desetak godina i do sada je bilo nekoliko poziva ovog tipa.

“Imali smo veliki broj projekata koji su realizovani u ovim opštinama i uticaji tih projekata se vidi i danas . Oni su pomogli ljudima da nađu zaposlenje , što je najbitniji faktor  i nešto što najviše znači ljudima. Različite su teme – od razvoja ruralnih oblasti , zapošljenja, prisup uslugama socijalne zaštite  i slično”, kazala je Biljana Kerić.

Ona je navela primer opštine Bujanovac i kojo je osnovana zadruga u srednjoj školi sa meovitim sastavom đaka, ali i druge primere.

Karolina Stamenković iz Babušnice predstavnik je Udruženja Lužničke rukotvorine i zadruge “Darovi Lužnice”. Na sesiju je došla da se upozna sa konkretnim pozivom jer je do sada već koristila sredstva iz programa EU PRO-a.

“ Mi sarađujemo od 2014. Godine i tada smo dobili prva sredstva za uslugu pomoć u kući za stare. Dobili smo sredstva za licenciranje naših  gerontodomaćica.  Naredne godine smo uz pomoć EU progresa licencirali za tu uslugu. Pre dve godine smo dobili sredstva za pokretanje orhanske proizvodnje i za pet plastenika , podelili ženama sa invaliditetom i ženama iz siromašnih porodica “, kaže Karolina Stamenković

Poziv je otvoren do 5. decembra 2018. godine, a 32 lokalne samouprave i njihove institucije, kao i organizacije civilnog društva registrovane u ovim opštinama i gradovima mogu da konkurišu sa projektima koji će doprineti poboljšanju društveno-ekonomskog položaja ranjivih i marginalizovanih grupa, boljoj integraciji nacionalnih manjina i unapređenju međuetničkih odnosa.

Lokalne samouprave su se do sada javljale na EU PRO pozive uglavnom radi finansiranja infrastrukturnih projekata.

“ Tu smo najveći deo sredstava iskoristili , u toku je potpisivanje ugovora. Praksa u okviru ovog programa , za jačanje socijalne kohezije i inkluzije, do sada je bila praksa da smo sva sredsva iskoristili, jer smo imali kvalitetne projekte. ”, kaže Kerić.

Osim juga Srbije ovaj program se realizuje i u drugim sredinama.

“Aktivnosti, programa koji doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona evra. Program ima za cilj da doprinese povećanju konkurentnosti mikro i malih preduzeća, poboljšanju poslovnog okruženja i unapređenju socijalne kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije”, objašnjavaju organizatori skupa.

Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

 

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar
Molimo vas unesite vaše ime ovde