Naslovna Zdravi i sigurni Poboljšanje kvaliteta uslova života i zdravlja mladih u Beloj Palanci – realnost...

Poboljšanje kvaliteta uslova života i zdravlja mladih u Beloj Palanci – realnost ili imaginacija?

0
PODELI

Gradski portal 018 – 01.11.2018.

Pored privrednih ulaganja i ekonomskih planova za razvoj državnog i privatnog sektora od naročite važnosti je ulaganje i u pokretačku snagu jedne zemlje – u mlade naraštaje. Omladina upravo predstavlja spiritus movens jedne zemlje i bez nje praktično ne bi bilo moguće govoriti o budućnosti jedne nacije. Nažalost, razna istraživanja, kao i nizak životni standard u našoj zemlji pokazuju da Srbija ima ogromnih problema da zadrži mlade u okviru svojih granica. Mladi su uglavnom označeni kao najzdravija populacija u društvu. Ipak, sve češća teška obolevanja ukazuju na neke nove posledice i poremećenje zdravlja kod mladih. Ovome je naročito doprineo savremeni, užurbani način života koje je donelo digitalno doba. Prekomerna upotreba pametnih telefona i kompjutera dovela je do sve češćeg oštećenja vida kod mladih, do zamora i nepravilnog fizičkog razvoja. Smanjena fizička aktivnost omladinaca (od 15 do 30 godina), kao i sve ređe face to face druženje uzrokuju i socijalnu otuđenost, anksioznost i depresivno stanje. Nizak društveni standard i velika stopa nezaposlenosti mladih sa sobom povlače i neke druge konsekvence, koje se tiču osamostaljenja i mentalnog zdravlja omladine. Prema istraživanju o položaju i potrebama mladih, koje je oktobra i novembra meseca 2015. godine sprovela Ninamedia research grupa na uzorku od 1500 mladih od 15 do 30 godina u 45 gradova/opština, 59% mladih se nije osamostalilo od svojih roditelja. Prema istom istraživanju 57% mladih u Srbiji je nazaposleno. Ukoliko se na ovu stopu pridoda i procenat mladih koji rade na „crno“ uvideće se loš društveni položaj ove populacije. Interasantan je podatak iz pomenutog istraživanja da je nešto manje od polovine zaposlenih omladinaca u Srbiji u radnom odnosu na određeno vreme, dok je trećina njih „legalno“ neprijavljena, odnosno ima honorarne ugovore. Loša državna politika prema mladima u Srbiji, kao i savremeni način života koji je sa sobom donelo doba interneta i društvenih mreža ukupno su loše uticala na profil prosečnog omladinca u Srbiji.

Nedovoljna informisanost mladih od štetnog uticaja od prekomernog konzumiranja alkohola, psihoaktivnih supstanci, kao i cigareta i nezaštićenog polnog odnosa su ključne kategorije kada je reč o zdravlju mladih. O ovim kategorijama bi se u Srbiji trebalo češće govoriti, kako u nacionalnom okviru, tako i na lokalnom nivou. S obzirom na to da je društveni standard u opštinama na jugu Srbije, poput opštine Bela Palanka, na nižem nivou nego u pojedinim vojvođanskim opštinama i opštinama u centralnoj Srbiji, lokalne vlasti bi trebalo više napora da ulože kako bi se promovisale akcije za očuvanje zdravlja omladinaca.

Iz tog razloga smo pitali Gorana Miljkovića, predsednika opštine Bela Palanka, koji su planovi ove opštine za poboljšanje kvaliteta života mladih i njihove zdravstvene zaštite.

Opština Bela Palanka je putem Lokalnih akcionih planova i Strategije održivog razvoja definisala prioritetne aktivnosti i projekte vezane za poboljšanje kvaliteta života mladih. To su različite oblasti poput obrazovanja mladih, zapošljavanja, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme kao i socijalna inkluzija mladih. Kada govorimo o unapređenju zdravlja mladih, mi smo buduće smernice i ciljeve odredili donošenjem Lokalnog akcionog plana populacione politike opštine Bela Palanka za period od 2018. do 2022 godine koji je usklađen sa Nacionalnom strategijom.

Lokalnim akcionim planom opštine Bela Palanka predviđeno je osnivanje Savetovališta za reproduktivno zdravlje mladih kao i aktivnosti na promovisanju zdravih stilova života, poput predavanja, radionica i deljenja edukativnog materijala.

Do sada smo kao lokalna samouprava podržavali sve aktivnosti Doma zdravlja i osnovnih i srednjih škola koje se tiču očuvanja zdravlja mladih uopšte. Trudimo se da finansiranjem kvalitetnih projekata udruženja, koja realizuju aktivnosti za mlade, utičemo na naše mlade sugrađane da brinu o sebi, o svom zdravlju. –  dodaje Miljković.

Na pitanje o planovima za podsticaj omladine na fizičke aktivnosti gospodin Miljković odgovara da se izgradnjom ekološko-rekreativnog centra ,,Banjica” i sportske hale veliki broj dece i mladih sada više bavi sportom i da oni na najbolji način promovišu prave vrednosti među svojim vršnjacima.

Koliko će Lokalni akcioni plan o zdravstvenoj zaštiti mladih Bele Palanke biti efikasan, a koliko će ekološko-rekretivni centar biti održavan, pokazaće vreme, koje je za omladinu Bele Palanke sve dragocenije i sve manje.

Autor i urednik reportaže: Milan Dojčinović

Ova reportaža se realizuje uz finansijsku podršku opštine Bela Palanka kroz projektno sufinansiranje projekata od javnog interesa u 2018. godini

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar
Molimo vas unesite vaše ime ovde