Naslovna Društvo ODLUKA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE SUPROTNA USTAVU  ZAHVALJUJUĆI ČETVORICI NIŠLIJA

ODLUKA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE SUPROTNA USTAVU  ZAHVALJUJUĆI ČETVORICI NIŠLIJA

0
PODELI

Ustavni sud je ocenio da odredbe člana 1. I 2. Odluke Advokatke komore Srbije o visini troškova upisa u imenik advokata koje je doneo Upravni odbor AKS nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Naime, Ustavni sud smatra da visina troškova upisa u imenik advokata mora biti zasnovana na određenim objektiviziranim kriterijumima i da to moraju biti stvarni troškovi, a ne da deluje da je arbitrerno određena.

Ekonomske prilike nesporno su takve da se propisivanjem tih troškova u iznosu od 5.000 evra ograničava pravo na rad, jer se pojedinim kategorijama lica koja ispunjavaju sve uslove postavljanjem enormnog iznosa onemogućava bavljenje advokaturom. Dalje, samo pravljenje razlike i propisivanje različitih iznosa na ime troškova upisa  za 2 kategorije lica, prvu koja plaća 500 evra, i svih ostalih koji treba na ime tih troškova da plate  5.000 evra predstavlja akt neposredne diskriminacije, čime se odstupa od ustavnopravnih principa i potvrđenih međunarodnih pravila.

Na inicijativu četvorice niških pravnika sa položenim pravosudnim ispitom  osporeni su članovi pomenute odluke. Oni su podneli pomenutu inicijativu još pre skoro 2. godine, a za takav potez su se odlučili jer je po njima stavljen u neravnopravan položaj jedna u odnosu na drugu kategoriju pravnika, čime je izvršena diskriminacija, što je protivno pozitivnim propisima. Podnosioci inicijative su Ninoslav Volarević, Branko Stefanović, Goran Nikolić i Marko Jovanović.

ULOGA DRUŠTVENIH MREŽA U OVOM POSTUPKU

,, Jako mi je drago da smo uspeli, pravnom argumentacijom pre svega, da se izborimo da neujednačena prava dovedemo u poziciju izjednačavanja.   Internet i sredstva moderne komunikacije su nam pomogli, pre svega u prikupljanju materijala iz uporedne prakse vezano za advokaturu kao nezavisnu službu pružanja pravne pomoći, za slučaj da je bila otvorena rasprava pred Ustavnim sudom. Takođe, putem brojnih portala u zemlji, informisali smo kolege o aktivnostima koje smo preduzeli, tako da se sve to pretvorilo u jednu svojevrsnu internet kampanju podrške našoj inicijativi. Kao rezultat imamo da je naknadnu inicijativu drugog podnosioca potpisalo čak  109 sudijskih saradnika i pripravnika Prvog Osnovnog suda u Beogradu.’’ – kaže Branko Stefanović jedan od podnosilaca inicijative

 ,, Obrazloženje Odluke USS je krajnje precizno i jasno. Učinjena je diskriminacija time što su u neravnopravan položaj stavljeni sa jedne strane, adokatski pripravnici koji nisu ceo staž proveli u advokaturi, sudijski pripravnici, pripravnici pravnici iz privrede,  državnih organa i organa jedinice lokalne samouprave i sa druge strane oni koji su u povlašćenom položaju – advokatski pripravnici. Razlika u novčanom izrazu je skoro 4500 evra, odnosno neverovatno visok novac za nekog ko tek počinje sa advokaturom.’’- dodaje Branko Stefanović

,, Adokatska komora Srbije je prema oceni Ustavnog suda Srbije prekoračila javna ovlašćenja poverena joj Zakonom o advokaturi.  Po Ustavnom sudu, a to je vrlo indikativno, ,,upisnina’’ kako je nazivaju u osporenoj odluci ima spornu pravnu prirodu i faktički predstavlja dodatni uslov koji pozitivni propisi ne poznaju. Isto tako zanemareni su Osnovni principi o ulozi adokata usvojeni na VIII Kongresu UN, a mi kao njihova članica moramo to da poštujemo’’. – ukazuje Ninoslav Volarević jedan od inicijatora.

Ustavni sud je na februarskoj sednici doneo Odluku, a danom objavljivanja u Službenom glasniku  Republike Srbije prestaje da važi. Interesantno je da će Ustavni sud odložiti objavljivanje odluke.

 

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar
Molimo vas unesite vaše ime ovde