Naslovna Sve vesti Niš LDP – APSURD(B)IJA

LDP – APSURD(B)IJA

0
PODELI

Da li ste možda razmišljali na temu da li je nešto od onoga što nam je darovala majka priroda suvišno? Moj zaključak je da je to razum – preciznije onaj njegov deo koji pokušava da traži objašnjenja. Ako vam se ovakav početak čini kao nekakva govornička vratolomija, kao nekakav narativni pokušaj da vas uvedem u svet kakav nalazimo u delima Beketa, Kafke ili Domanovića varate se. Oni su pisci koji u svojim delima imaju elemente nadrealnog a ovo o čemu vam pišem je čist realizam. Dakle pokušaću da obrazložim da  izvor mnogih naših problema LEŽI u potpuno suvišnoj potrebi da nešto sebi objasnimo. Bez toga bi smo bili srećniji i ne bi smo imali nikakav konflikt sa stvarnošću – svet bi prihvatali kakav jeste.

Za potrebe dobijanja kredita kod banke, od REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA – SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NIŠ, zatražio sam LIST NEPOKRETNOSTI ZA STAN, koji je trebalo da posluži kao sredstvo obezbedjenja kod banke. Moram biti iskren, da sam traženi dokument dobio u korektnom roku, uz plaćanje ne malih taksi, dan po podnošenju zahteva. Kako je to stan u stambenoj zgradi, tj. stambenom bloku, posedovni list je sadržao ne samo podatke o traženom  stanu, već i podatke o zgradi u kojoj se stan nalazi, kao i o ostalim zgradama koje se nalaze na toj istoj parceli. Sve je to u skladu sa propisima i tu nema nikakvih problema.

Nakon nekoliko dana, od banke sam dobio zahtev, tj. primedbu, da u delu posedovnog lista  u kome se evidentiraju PODACI O TERETIMA I OGRANIČENJIMA,  postoje 4 zabeležbe koje se odnose na sve objekte i zemljište na toj parceli. Dve zabelžbe su jasne, tačno je naznačeno na koje stanove se odnose. Druge  dve su neprecizne, nema tačnih informacija na koji se stan odnose, i traži se dokaz da se ne odnose na pomenuti stan. Očigledno je da je u pitanju propust, odnosno nepriciznost kod evidentiranja ovih zabeležbi u SLUŽBI ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI, ali Bože moj, propusti su mogući, greške se dogadjaju. Od bankarskog službenika sam dobio predlog, da se vratim u Katastar nepokretnosti, i zatražim potvrdu da se ove zabeležbe ne odnose na moj stan.

Slušbenik Katastra  (šalter br. 6), rekao je da on nije siguran kako treba uraditi tu potvrdu, i uputio me kod šefice (kancelarija na spratu). Poslušao sam ga ali me je zaustavio radnik obezbedjenja i obavestio da šefica prima stranke samo utorkom pošto se prethodno zakažu. Nisam imao izbora,  zatražio sam da mi zakaže sastanak, kako je tog dana bio četvrtak, računao sam da su to nekoliko dana, pa ću stići na vreme da predam traženi dokumet. Zaprepastio sam se kada me je radnik obezbedjenja  obavestio da je prvi slobodan termin 1.oktobar (sve se ovo događalo u četvrtak, 29.08.2013.godine, ako se ne varam, dan posle pošto su đaci polagali malu maturu čija je svrha da ne bude priznata). Vratio sam se do šaltera i pokušao da objasnim  da ću izgubiti mogućnost dobijanja traženog kredita,  “baciti u vodu” višemesečni  trud na skupljanju potrebne dokumentacije, uz značajne finansijske izdatke, zatraživši da on ode do svoje šefice i pita je kako da uradi traženu potvrdu. Dobio sam odgovor, da mi on ne može pomoći, već samo šefica, do koje je nemoguće doći pored naoružanog obezbedjenja.

No vratimo se tvrdnji sa početka teksta. Zamislite da morate da odgovorite na pitanje koja je svrha zabeležbe ako se ne zna na šta se tačno ona odnosi? Ili na pitanje kako je uopšte moguće da postoji ovako neodređena zabeležba koja se odnosi na jedan deo grada sa velikim brojem stanara? Da li je moguće da sam ja prvi kome treba ovakav dokument? Da li je radnik na šalteru lenj ili preplašen? Da li je radnik obezbeđenja namćor ili revnostan? Da li šefica uopšte zna da postoje ovakvi slučajevi bilo zbog lenjosti svog službenika bilo zbog zlovolje radnika obezbedjenja ili ima prečih briga od rešavanja pomenutog slučaja? Šta ako se žena sekira zbog male plate! Požalim se poznaniku koji mi sugeriše da budem racionalan pa da se poslužim danas tako uobičajenim načinom stimulacije nekog iz pomenutog lanca! Ali kako onda sebi da objasnim šta je tu racionalno?  Članstvo u LDP-u me je dovelo u priliku da upoznam mnoge ljude iz političkog života grada među njima i one koji su danas na vlasti. Pomislim da zamolim nekog od njih da mi pomogne. Ali kako njima onda da objasnim da mi treba pomoć za nešto što tvrde da je u savršenom redu? Šta ako je pomenuta  procedura upravo onakva kako su je oni zamislili? Možda su odgovori na ova pitanja sadržani u odgovoru na jedno opštije pitanje da li je ovo sve ovako što nam je država takva kakva je ili je, ipak, malo ovakva i zbog nas samih?  Uporedimo intelektualni napor da se odgovori na ova pitanja  sa ozlojeđenošću koja bi pratila dobijanje odgovora na ista.

Zato odlučim da odem u biblioteku. Uzmem Dangu, Proces i Čekajući Godoa.  Nisam siguran ali možda u njima treba potražiti rešenje filozofskog paradoksa da li je moguće smisleno objasniti besmisao samog čina objašnjavanja. Umalo da zaboravim ali voleo bih da se moj nepotrebno dati novac upotrebi za finansiranje besmislenog polaganja male mature umesto za plate radnika katastra! Lakše će mi biti ako znam da je otišlo zbog dece! Aj zdravo!

Raica Milićević, dipl.ecc

ČLAN  PREDSEDNIŠTVA  LDP

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar
Molimo vas unesite vaše ime ovde