Naslovna Sve vesti Niš Niš u borbi protiv trgovine ljudima

Niš u borbi protiv trgovine ljudima

0
PODELI

Grad Niš i relevantne institucije koje su angažovane na projektu “Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima” imaju veoma uspešnu saradnju.

 

 

– Za uspešno suzbijanje trgovine ljudima i prevazilaženje posledica ovog kompleksnog problema, neophodan je planiran i koordinisan rad velikog broja aktera, kao i podrška društva u celini.- Najveći uspeh u praksi predstavljaju mere i aktivnosti koje su preduzete u cilju identifikacije potencijalnih žrtava trgovine ljudima, otkrivanju izvršilaca ovog krivičnog dela o čemu govore do sada postignuti rezultati, broj i kvalitet podnetih krivičnih prijava. Grad Niš se nalazi na raskrsnici balkanskih i evropskih puteva, koji povezuju Evropu sa Bliskim istokom i najčešće je pogođeno mesto za ovakvu vrstu organizovanog kriminala, ali ne samo za transport, već i za vrbovanje žrtava i njihovu eksploataciju.

Grad Niš i relevantne institucije koje su angažovane na projektu “Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima” imaju veoma uspešnu saradnju. Na osnovu prikupljenih informacija u periodu od 2003. godine pa do danas Policijska uprava u Nišu, Odeljenje granične policije za strance i suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima podnelo je ukupno 17 krivičnih prijava za delo trgovina ljudima kroz razne vidove eksploatacije žrtava trgovine ljudima, a u jednom slučaju se radilo o trgovini decom radi usvojenja.

Podnetim krivičnim prijavama obuhvaćeno je 30 lica, koja su osumnjičena da su izvšili ovo krivično delo ili su učestvovali u svojstvu saizvršioca ili pomagača u izvršenju krivičnog dela. Sve podnete krivične prijave ocenjene su sa aspekta nadležnog javnog tužilaštva kao osnovane, pa je došlo do pokretanja krivičnog postupka protiv prijavljenih lica. Krivični postupci pokrenuti na osnovu prijava do 2010.godine pravosnažno su okončani osuđujućim presudama. U vezi sa ostalim krivičnim prijavama, postupci su u toku. Pojačane mere na granicama sprečile su trgovce u mnogim akcijama prebacivanja žrtava. Ovi su se, da bi održali svoj posao, delimično orijentisali i na domaći teren, regrutujući domaće devojke. Postojeće prilike u zemlji kao sto su tranzicija, siromašto, izbeglištvo takođe su doprinele pojavi interne trgovine ljudima. Za uspešno suzbijanje trgovine ljudima i prevazilaženje posledica ovog kompleksnog problema, neophodan je planiran i koordinisan rad velikog broja aktera, kao i podrška društva u celini. Najveći uspeh u praksi predstavljaju mere i aktivnosti koje su preduzete u cilju identifikacije potencijalnih žrtava trgovine ljudima, otkrivanju izvršilaca ovog krivičnog dela o čemu govore do sada postignuti rezultati, broj i kvalitet podnetih krivičnih prijava.

Pored toga naše aktivnosti moraju imati za cilj podizanje nivoa svesti građana o postojanju trgovine ljudima u lokalnoj zajednici koje se sprovode organizovanjem velikog broja edukativnih skupova, seminara i predavanja, sprovedenih kampanja i nastupa na elektronskim i štampanim medijima koji su se u svojim emisijama i člancima bavili ovom problematikom. S druge strane kao najveći problem lokalne zajednice po ovom pitanju moglo bi se istaći siromaštvo i veliki broj posebno maloletnih lica koja se bave prosjačenjem i koja vrlo lako mogu biti vrbovana i uvučena u lanac trgovine ljudima kroz eksploataciju njihovog rada, prinudu na prosjačenje, seksualnu eksploataciju i druge vidove iskorišćavanja žrtava trgovine ljudima. Kako bi odgovor na trgovinu ljudima bio uspešniji potrebno je osnažiti sve institucije i ustanove kroz materijalno-tehničku opremljenost sredstvima i uređajima neophodnim za uspešno suzbijanje i suprotstavljanje ovom vidu društvene devijacije. Posebno je značajno sprovesti mere edukacije mladih ljudi i upoznati ih sa ovim problemom i opasnostima koje vrebaju u svakodnevnom životu i naravno obezbediti i stručno osposobljene i kompetentne predavače.

Kao jedna od primarnih aktivnosti koju bi trebalo promovisati jeste princip vršnjačke edukacije. Verujemo da mladi ljudi imaju potencijal da uče i svoja znanja efikasno i nesebično dele sa vršnjacima što se iz mnogobrojnih istraživanja u praksi u radu omladinskih organizacija pokazalo kao uspešan model edukacije. Razumeti temu kao stručnjak za tu tematiku i imati sposobnost da to znanje prenesete na druge su dve različite stvari. Saradnja sa centrima za socijalni rad je neophodna, naročito ukoliko se radi o deci žrtvama trgovine ljudima. U kontaktu sa zaposlenima u centrima poseban akcenat mora biti stavljen na predstavljanje programa za pružanje pomoći deci.

Kroz pravovremnu razmenu informacija i objedinjenu procenu potreba ugroženih, ali i angažovanjem stručnih lica trebalo bi nadomestiti nedostatak u sredstvima kojima centri raspolažu, jer je njihovo učešće do sada vrlo ograničeno kada se radi o pružanju konkretnih, neadministrativnihvidova pomoći. Iskustva svih institucija uključenih u ovaj društveni problem moraju biti korisna i onima koji nisu u njima zaposleni, sa ciljem da se stekne šira slika i da se prepoznaju kako pozitivna rešenja, tako i slabe tačke u celom lancu delovanja na polju suzbijanja trgovine ljudima. Trgovina ljudima kao oblik organizovanog kriminala i ozbiljan društveni problem predstavlja jedan od najekstremnijih oblika kršenja prava i Grad Niš će uvek pružati podršku svim relevantnim institucijama i ovakvim projektima u cilju zaštite građana. Projekat “Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima” izvode NVO Atina u partnerstvu sa Novosadskim humanitranim centrom i u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije a koji je finansijski podržan od strane Evropske unije, Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar
Molimo vas unesite vaše ime ovde