Naslovna Društvo ODLUKU O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH...

ODLUKU O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA

184
0
PODELI

Gradski Portal 018 – 19.06.2017

Pokreće se postupak sprovođenja javnog konkursa za izbor direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš, na period od četiri godine, za sledeća preduzeća: Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš, Javno preduzeće ”Gradska stambena agencija” Niš, Javno preduzeće za stambene usluge ”Nišstan” Niš, Javno preduzeće Direkcija za izgradnju Grada Niša, Javno komunalno preduzeće za vodovod i kanalizaciju ”Naissus“ Niš, Javno komunalno preduzeće ”Gradska toplana” – Niš, Javno komunalno preduzeće ”Mediana” Niš, Javno komunalno preduzeće ”Gorica” Niš, Javno komunalno preduzeće za pijačne usluge ”Tržnica” – Niš, Javno komunalno preduzeće ”Parking-servis” –
Niš, Javno komunalno preduzeće za objedinjenu naplatu komunalnih, stambenih i drugih usluga i naknada Niš.

Član 2.
Skupština Grada Niša raspisuje i utvrđuje tekst javnih konkursa
za izbor direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća iz člana 1. ove
odluke.
Oglas o javnom konkursu za izbor direktora iz stava 1. ovog člana,
sastavni je deo ove odluke.
Član 3.
Oglas o javnom konkursu za izbor direktora javnih i javnih
komunalnih preduzeća iz člana 1. objaviti u ”Službenom glasniku
Republike Srbije”, „Službenom listu Grada Niša“, dnevnom listu
„Srpski telegraf“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Niša,
www.ni.rs.
Član 4.
Javni konkurs za izbor direktora javnih i javnih komunalnih
preduzeća iz člana 1. ove odluke, sprovodi Komisija za sprovođenje
konkursa za izbor direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je
osnivač Grad Niš (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje Skupština
Grada Niša.
Član 5.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
”Službenom listu Grada Niša”.
Broj: 06-417/2017-5-02
U Nišu, 09.06.2017. godine
SKUPŠTINA GRADA NIŠA
Predsednik
Mr Rade Rajković

POSTAVI ODGOVOR

Molimo vas unesite vaš komentar

Connect with Facebook

Molimo vas unesite vaše ime ovde